Κυτταρομειωτική  Χειρουργική (CRS)

Κυτταρομειωτική Χειρουργική (CRS)

Τι είναι η κυτταρομειωτική χειρουργική (CRS) ; Η κυτταρομειωτική χειρουργική (Cytoreductive Surgery – CRS) σε συνδυασμό με την Υπέρθερμη Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία (Hyperthermi...