ΠΙΑΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

μία πρόταση από το Harvard Medical School

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το “Healthy Eating Plate” επισκεφτείτε:

http://www.thenutritionsource.org

https://www.health.harvard.edu/nutrition/healthy-eating-a-guide-to-the-new-nutrition

Harvard - Διατροφή
Harvard – Διατροφή

“Copyright © 2011 Harvard University. For more information about The Healthy Eating Plate, please see The Nutrition Source, Department of Nutrition, Harvard T.H. Chan School of Public Health, http://www.thenutritionsource.org and Harvard Health Publications, harvard.edu.”