Εξειδίκευση στην κυτταρομειωτική χειρουργική και την HIPEC στην Ευρωπαϊκή Σχολή Περιτοναϊκής Ογκολογίας (European School of Peritoneal Surface Oncology – ESPSO).

Η Ευρωπαϊκή Σχολή Περιτοναϊκής Ογκολογίας είναι το αποτέλεσμα μίας συντονισμένης προσπάθειας της Διεθνούς Ομάδας Περιτοναϊκής Ογκολογίας (Peritoneal Surface Oncology Group International – PSOGI) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας (European Society of Surgical Oncology – ESSO). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης για χειρουργούς που παρέχει βασική και προκεχωρημένη εκπαίδευση και εξειδίκευση στην κυτταρομειωτική χειρουργική και την υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία.

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τους πρώτους παγκοσμίως πιστοποιημένους χειρουργούς από την Σχολή Περιτοναϊκής Ογκολογίας.