Εξειδίκευση – ESPSO Πιστοποίηση

Εξειδίκευση στην κυτταρομειωτική χειρουργική και την HIPEC στην Ευρωπαϊκή Σχολή Περιτοναϊκής Ογκολογίας (European School of Peritoneal Surface Oncology – ESPSO). Η Ευρωπαϊκή Σχολή Περιτοναϊκής Ογκολογίας είναι το αποτέλεσμα μίας συντονισμένης προσπάθειας της Διεθνούς Ομάδας Περιτοναϊκής Ογκολογίας (Peritoneal Surface Oncology Group International – PSOGI) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας (European Society of Surgical Oncology – ESSO). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης […]

View Details

Νέα

ΠΙΑΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ μία πρόταση από το Harvard Medical School Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το “Healthy Eating Plate” επισκεφτείτε: http://www.thenutritionsource.org https://www.health.harvard.edu/nutrition/healthy-eating-a-guide-to-the-new-nutrition “Copyright © 2011 Harvard University. For more information about The Healthy Eating Plate, please see The Nutrition Source, Department of Nutrition, Harvard T.H. Chan School of Public Health, http://www.thenutritionsource.org and Harvard Health Publications, […]

View Details