Εξειδίκευση – ESPSO Πιστοποίηση

Εξειδίκευση στην κυτταρομειωτική χειρουργική και την HIPEC στην Ευρωπαϊκή Σχολή Περιτοναϊκής Ογκολογίας (European School of Peritoneal Surface Oncology – ESPSO). Η Ευρωπαϊκή Σχολή Περιτοναϊκής Ογκολογίας είναι το αποτέλεσμα μίας συντονισμένης προσπάθειας της Διεθνούς Ομάδας Περιτοναϊκής Ογκολογίας (Peritoneal Surface Oncology Group International – PSOGI) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας (European Society of Surgical Oncology – ESSO). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης […]

View Details

Γνώμη από Ειδικό

Eνδείξεις και κριτήρια επιλογής καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

View Details

Νέα

ΠΙΑΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ μία πρόταση από το Harvard Medical School Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το “Healthy Eating Plate” επισκεφτείτε: http://www.thenutritionsource.org https://www.health.harvard.edu/nutrition/healthy-eating-a-guide-to-the-new-nutrition “Copyright © 2011 Harvard University. For more information about The Healthy Eating Plate, please see The Nutrition Source, Department of Nutrition, Harvard T.H. Chan School of Public Health, http://www.thenutritionsource.org and Harvard Health Publications, […]

View Details