Κυτταρομειωτική Χειρουργική (CRS)

Τι είναι η κυτταρομειωτική χειρουργική (CRS) ;

Η κυτταρομειωτική χειρουργική (Cytoreductive Surgery – CRS) σε συνδυασμό με την Υπέρθερμη Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία (Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy – HIPEC), παρέχουν θεραπεία με σκοπό την ίαση, μέσω πλήρους αφαίρεσης του όγκου σε μία σειρά νεοπλασμάτων της περιτοναϊκής επιφάνειας.

Πρόκειται για μία σχετικά νεά χειρουργική προσέγγιση, η οποία έχει δείξει ότι αποτελεί αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή για μερικές από τις κακοήθειες της κοιλιακής χώρας, όπως επιλεγμένες περιπτώσεις σταδίου IV καρκίνου του παχέος εντέρου, άλλους όγκους του γαστρεντερικού περιλαμβανομένων αυτών της σκωληκοειδούς απόφυσης και του ψευδομυξώματος του περιτοναίου, καθώς και του μεσοθηλιώματος του περιτοναίου, αλλά και του καρκίνου των ωοθηκών.

Κυτταρομειωτική χειρουργική: Στάδια επέμβασης

 1. Την χειρουργική αφαίρεση του συνόλου του ορατού όγκου
 2. Την χορήγηση Υπέρθερμης Ενδοπεριτοναϊκής Χημειοθεραπείας (HIPEC) εντός της κοιλίας, διεγχειρητικά.
 3. Την αποκατάσταση της ανατομίας μετά τις εκτομές

Η κυτταρομειωτική χειρουργική (Cytoreductive Surgery – CRS) σε συνδυασμό με την Υπέρθερμη Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία (Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy – HIPEC), έχουν σκοπό να παρέχουν θεραπεία μέσω πλήρους αφαίρεσης του όγκου σε μία σειρά νεοπλασμάτων που καθορίζονται ως νεοπλάσματα της περιτοναϊκής επιφάνειας. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο η προσέγγιση αυτή μπορεί να αυξήσει την επιβίωση και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής.

Η χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει την αφαίρεση του μακροσκοπικά ορατού όγκου, μέσω εκτέλεσης μία σειράς εκτομών του περιτοναίου, όπως δεξιού και αριστερού άνω κοιλιακού τεταρτημορίου, πυελικής χώρας, περίτονου πετάλου, εκτομές μείζονος και ελάσσονος επιπλόου, εκτομές διαφόρων συνδέσμων της κοιλιακής χώρας, καθώς και αφαίρεση ή εκτομή των εμπλεκομένων οργάνων, ως απαιτείται.

Το ακριβές φάσμα της χειρουργικής παρέμβασης είναι άμεσα εξαρτώμενο από την έκταση του όγκου. Το εύρος της νόσου μετράται μέσω της κλίμακας βαθμονόμησης PCI (Peritoneral Cancer Index).

Επιτυχής θεωρείται η κυτταρομειωτική χειρουργική όταν επιτυγχάνεται πλήρης ή σχεδόν πλήρης κυτταρομείωση. Η αποτελεσματικότητα της κυτταρομειωτικής χειρουργικής χαρακτηρίζεται βάση του παρακάτω σκορ:

Πληρότητας Κυτταρομείωσης (Completeness of Cytoreduction – CC)

 • Πλήρης κυτταρομείωση (CC-0): μη ορατός υπολειμματικός όγκος
 • Σχεδόν πλήρης κυτταρομείωση (CC-1): υπολειμματικοί όγκοι όχι μεγαλύτεροι από 2,5 χιλ.
 • Ατελής κυτταρομείωση CC-2: υπολειμματικοί όγκοι μεγαλύτεροι από 2,5 χιλ. ως 2,5 εκ.
 • Ατελής κυτταρομείωση CC-3: υπολειμματικοί όγκοι μεγαλύτεροι από 2,5 εκ.

Ενδείξεις για να εφαρμοστεί κυτταρομειωτική χειρουργική και υπέρθερμη

Ενδοπεριτοναϊκής Χημειοθεραπείας

 • Πρωτοπαθή Νεοπλάσματα του Περιτοναίου (μεσοθηλίωμα)
 • Ψευδομύξωμα Περιτοναίου
 • Περιτοναϊκή Καρκινωμάτωση από αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου, ορθού, σκωληκοειδούς απόφυσης, που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
  • Έκταση νόσου η οποία επιδέχεται πλήρη (CC-0) ή σχεδόν πλήρη (CC-1) κυτταρομείωση
  • PCI score < 20
  • Απουσία εξω-περιτοναϊκών μεταστάσεων ή μη αφαιρούμενης λεμφαδενικής νόσου πριν την παρέμβαση
  • Ηπατικές μεταστάσεις < 4 οι οποίες να αφαιρούνται
 • Περιτοναϊκή Καρκινωμάτωση από υποτροπή ωοθηκικού αδενοκαρκινώματος, που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
  • Έκταση νόσου η οποία επιδέχεται πλήρη (CC-0) ή σχεδόν πλήρη (CC-1) κυτταρομείωση
  • Απουσία συστηματικής νόσου πριν την παρέμβαση
 • Ερευνητικά πρωτόκολλα στα πλαίσια μονοκεντρικών ή πολυκεντρικών κλινικών μελετών.

Κυτταρομειωτική χειρουργική: Απαραίτητες προϋποθέσεις

 1. Απουσία εξωπεριτοναϊκής εντόπισης της νόσου.
 2. Απουσία λεμφαδενικής νόσου όσον αφορά στις υποτροπές
 3. Απουσία ενδοπαρεγχυματικών ηπατικών εντοπίσεων της νόσου, οι οποίες δεν μπορούν να υποστούν εκτομή ή είναι πάνω από τρεις.
 4. Οι ασθενείς πρέπει να έχουν κατάσταση φυσιολογίας ικανή – (Performance Status – PS) 0 ή 1 κατά Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Performance Status ή εναλλακτικά >70 κατά Karnofsky Performance Status
 5. Το μετά την εκτομή υπολειμματικό λεπτό έντερο να είναι επαρκές για την πεπτική λειτουργία.
 6. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της υπέρθερμης ενδοπεριτοναϊκής διεγχειρητικής χημειοθεραπείας είναι η διενέργεια επαρκούς κυτταρομείωσης, δηλαδή, πλήρους ή σχεδόν πλήρους κυτταρομείωσης, CC-0 ή CC-1.