09.2012 – 01.2013
 Επιστημονικός Συνεργάτης στη Χειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας – Τραύματος (ΧΜΕΘ-Τ) της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ (Διευθυντής ΧΜΕΘ-Τ: Καθ. Σ. Χ. Κατσαραγάκης)
02.2013 – 06.2014 Post-Doc Research Fellow in Surgery – Harvard Medical School, MGH, Boston, MA, USA (Υπότροφος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό)
06.2014 – 01.2015 Senior Clinical Fellow in General Surgery στο κέντρο Autologus Gastrointestinal Reconstruction (AuGIR), Intestinal Failure Unit at Salford Royal NHS Foundation Trust, University Teaching Hospital, Manchester, UK
05.2015 – 11.2015 Peritoneal Surgical Oncology Clinical Fellow, στο τμήμα Peritoneal Tumour Service , The Colorectal and Peritoneal Oncology Centre, The Christie Hospital NHS Foundation Trust, Manchester, UK
02.2016 – Σήμερα Γενικός Χειρουργός, σε συνεργασία με Νοσηλευτικά Ιδρύματα: ΥΓΕΙΑ, ΙΑΣΩ General, Ευγενίδειο Θαραπευτήριο
03.2016 – Σήμερα Επιστημονικός Συνεργάτης, Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝ Αθηνών (Διεθυντής: Καθη. Γ. Ζωγράφος)