Ειδίκευση

Ειδικευόμενος Χειρουργικής στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝ Αθηνών: Εκπαίδευση σε όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής, ενώ επιπλέον εκπαιδεύτικα στη Μονάδα Μαστού και Χειρουργικής Ογκολογίας για έξι (6) μήνες, στη Λαπαροενδοσκοπική Μονάδα για εννέα (9) μήνες, στη Χειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Τραύματος για είκοσι τέσσερις (24) μήνες, στη Μονάδα Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού δώδεκα (12) μήνες. Παρακολούθησα τα εξάμηνα, Ουρολογίας και ΩΡΛ. Το τελευταίο έτος της ειδικότητας διετέλεσα καθήκοντα Α΄ Βοηθού.

Ειδικευόμενος Χειρουργικής, (visiting) στη Χειρουργική Κλινική και Πολυκλινική του Τεχνικού Πανεπιστήμιου Μονάχου της Γερμανίας, από 06/09/2010 μέχρι και 06/01/2011: εκπαίδευση στο εξωτερικό, με συμμετοχή στο καθημερινό πρόγραμμα χειρουργικών επεμβάσεων, όπως οισοφαγεκτομές, γαστρεκτομές, ηπατεκτομές, παγκρεατεκτομές και εγχειρήσεις του παχέος εντέρου και ορθού.

 

Εξειδίκευση

Senior Clinical Fellow in General Surgery στο κέντρο Autologus Gastrointestinal Reconstruction (AuGIR), Intestinal Failure Unit at Salford Royal NHS Foundation Trust, University Teaching Hospital, Manchester, UK. Εκειδίκευση στην εντερική ανεπάρκεια και την αποκατάσταση χειρουργικών επιπλοκών.

Peritoneal Surgical Oncology Clinical Fellow, στο τμήμα Peritoneal Tumour Service , The Colorectal and Peritoneal Oncology Centre, The Christie Hospital NHS Foundation Trust, Manchester, UK, Μονάδας Περιτοναϊκής Καρκινωμάτωσης: Εξειδίκευση στην κυτταρομειωτική χειρουργική (CRS) και την υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC). Από τη θέση αυτή εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Σχολή Περιτοναϊκής Χειρουργικής Ογκολογίας και έλαβε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας (ESSO) τον Τίτλο της Ευρωπαϊκής Σχολής Περιτοναϊκής Χειρουργικής Ογκολογίας (ESPSO), μετά από τη συμπλήρωση του 2-ετούς Curriculum.

 

Δραστηριοποίηση

Επιστημονικός Συνεργάτης, Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝ Αθηνών: Χειρουργός εξειδικευμένος στην κυτταρομειωτική χειρουργική. Ο Δρ. Λαρεντζάκης συντονίζει, εκπαιδεύει και καθοδηγεί την ιατρική και νοσηλευτική ομάδα που αναλαμβάνει την αντιμετώπιση ασθενών με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση, ενώ παράλληλα διενεργεί το χειρουργείο των ασθενών αυτών.

Γενικός Χειρουργός, σε συνεργασία με Νοσηλευτικά Ιδρύματα: ΥΓΕΙΑ, ΙΑΣΩ General, Ευγενίδειο Θαραπευτήριο