Ερευνητικά εργαστήρια

Knight Animal Laboratory, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA

Πειραματική – Ερευνητική Μονάδα ELPEN

 

Κλινική Έρευνα

2003 – 2006

Στο χρονικό διάστημα που ήμουν βοηθός κλινικών μελετών στα ερευνητικά πρωτόκολλα που διεξάγονταν στη Χειρουργική Μονάδα Εντατική Θεραπεία – Τραύματο (ΧΜΕΘ-Τ) της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ συμμετείχα ενεργά στις ακόλουθες κλινικές μελέτες:

– Η επίδραση της ταχείας απομάκρυνσης υγρών μέσω CVVHDF στην προσφορά οξυγόνου, την κατανάλωση οξυγόνου και την έκβαση σε σηπτικούς ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία.
Η μελέτη ολοκληρώθηκε. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν:
Katsaragakis S, Larentzakis A, Drimousis P, Mpantias C, Arhontovasilis F, Theodorou D. Rapid fluid removal via continuous venovenous hemodiafiltration and oxygen delivery, oxygen consumption, and outcome in septic patients with renal dysfunction. Dialysis and Transplantation 2005;34:608-615

– Υψηλές δόσεις νορεπινεφρίνης στο ανθεκτική σηπτική καταπληξία.
Η μελέτη ολοκληρώθηκε. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν:
Katsaragakis S, Kapralou A, Theodorou D, Markogiannakis H, Larentzakis A, Stamou KM, Drimousis P, Bramis I. Refractory septic shock: efficacy and safety of very high doses of norepinephrine. Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006 Jun;28(5):307-13.

– Προεγχειρητική χορήγηση λεβοσιμεντάνης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε μη επείγουσες μη καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.
Η μελέτη ολοκληρώθηκε. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν:
Katsaragakis S, Kapralou A, Markogiannakis H, Kofinas G, Theodoraki EM, Larentzakis A, Menenakos E, Theodorou D. Preoperative levosimendan in heart failure patients undergoing noncardiac surgery. Neth J Med. 2008 Apr;66(4):154-9.
Katsaragakis S, Kapralou A, Drimousis P, Markogiannakis H, Larentzakis A, Kofinas G, Misthos P, Filis K, Theodorou D. Prophylactic preoperative levosimendan administration in heart failure patients undergoing elective non-cardiac surgery: a preliminary report. Hellenic J Cardiol. 2009 May-Jun;50(3):185-92.

– Λοιμώξεις από Πολυανθεκτικό στέλεχος Acinetobacter baumannii.
Η μελέτη ολοκληρώθηκε. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν:
Katsaragakis S, Markogiannakis H, Toutouzas KG, Drimousis P, Larentzakis A, Theodoraki EM, Theodorou D. Acinetobacter baumannii infections in a surgical intensive care unit: predictors of multi-drug resistance. World J Surg. 2008 Jun;32(6):1194-202.

 

2006 – 2012

Στο χρονικό διάστημα που ήμουν ειδικευόμενος Χειρουργικής της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ συμμετείχα ενεργά στις ακόλουθες κλινικές μελέτες:

– Οξεία απόφραξη εντέρου.
Η μελέτη ολοκληρώθηκε. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν:
Markogiannakis H, Messaris E, Dardamanis D, Pararas N, Tzertzemelis D, Giannopoulos P, Larentzakis A, Lagoudianakis E, Manouras A, Bramis I. Acute mechanical bowel obstruction: clinical presentation, etiology, management and outcome. World J Gastroenterol. 2007 Jan 21;13(3):432-7.

– Πανελλαδικό Πρωτόκολλο Καταγραφής Τραύματος
Καταγραφή 8.862 περιστατικών τραύματος από 30 νοσοκομεία της Ελλάδας από τον 10/2005 έως τον 10/2006

• Drimousis, P.G., Theodorou, D., Toutouzas, K., Stergiopoulos, S., Delicha, E.M., Giannopoulos, P., Larentzakis, A., Katsaragakis, S. Advanced Trauma Life Support certified physicians in a non trauma system setting: Is it enough? Resuscitation 2010; 82 (2): 180-184
• Katsaragakis, S., Drimousis, P.G., Toutouzas, K., Stefanatou, M., Larentzakis, A., Theodoraki, M.E., Stergiopoulos, S., Theodorou, D. Traumatic brain injury in Greece: Report of a countrywide registry. Brain Injury 2010 ;24 (6): 871-876
• Katsaragakis, S., Drimousis, P.G., Kleidi, E.S., Toutouzas, K., Lapidakis, E., Papadakis, G., Daskalakis, K., Larentzakis, A., Theodoraki, M.E., Theodorou, D. Interfacility transfers in a non-trauma system setting: An assessment of the Greek reality. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2010; 18 (1):art. no. 14
• Theodorou, D., Toutouzas, K., Drimousis, P., Larentzakis, A., Kleidi, E., Georgiou, G., Gymnopoulos, D., Kandylakis, S., Theodoraki, M.E., Katsaragakis, S. Emergency room management of trauma patients in Greece: Preliminary report of a national study. Resuscitation 2009; 80 (3); 350-353

– Πανελλαδικό Πρωτόκολλο Καταγραφής Περιστατικών Επείγουσας Χειρουργικής
Καταγραφή 6200 περιστατικών επείγουσας χειρουργικής από 54 νοσοκομεία της Ελλάδας από τον 01/2010 έως τον 03/2011
Γίνεται ανάλυση των δεδομένων

 

02/ 2013 – 06/2014

Στο χρονικό διάστημα που ήμουν Research Fellow in Surgery – Harvard Medical School, και Post-Doc Research Fellow at Trauma, Emergency Surgery and Surgical Critical Care of Massachusetts General Hospiotal (MGH)

– Intraoperative Adverse Events – Development and Validation of a Novel Classification System.
– A Prospective Observational Study of the use of Negative Pressure Wound Therapy in High Risk Surgical Closed Incisions.
– A terrorist attack in Boston.
– An Intervention to Improve Compliance with Adherence to Transfusion Trigger Guidelines in the SICU.
– Is Computed Tomographic Angiography of the Head useful in the management of Traumatic Bain Injury?
– Venous Thromboembolism in Trauma Patients – A MULTICENTER REGISTRY FOR THE PURPOSE OF DETERMINING THE COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF RISK ASSESSMENT, PROPHYLAXIS, SURVEILLANCE, AND TREATMENT OF VENOUS THROMBOEMBOLISM IN TRAUMA PATIENTS – Consortium of Leaders in the study Of Traumatic Thromboembolism (CLOTT) Study Group (Multicenter Study).
– Heart Rate Variability During Initial Phase of Trauma Resuscitation.
– Comparison of Alcohol Withdrawal Treatments in a Population of Trauma and Burns Patients.
– Comparison of Alcohol Withdrawal Treatments in a Population of medical patients.
– Confirmation of the Appropriate Human Dose of a Self Expanding Intraperitoneal Foam: A Multi-Center Study.
– Epidemiological characteristics of alcohol and substance use disorders in the general hospital surgical population.
– Evaluation of a New Protocol of Enteral Nutrition for Surgical Critical Care Patients
– Giant Hernia Study
– IMMEDIATE vs. RAMP-UP enteral feeding in SICU patients.
– Low level light therapy (LLLT) with near infrared light emitting diodes in patients with moderate traumatic brain injury.
– Predictability of Vancomycin Serum Levels in Critically Ill Surgical Patients.
– Operative versus nonoperative management of pancreatic injuries.
– Observational Study of Percunateous Gastrostomies and Tracheostomies.
– A Phase III, Randomized, Multicenter, Double-Blind, Double-Dummy, Parallel- Group, Comparative Study to Determine the Efficacy, Safety, and Tolerability of Ceftazidime-Avibactam (CAZ-AVI) Plus Metronidazole Versus Meropenem in the Treatment of Complicated Intra-Abdominal Infections (cIAIs) in Hospitalized Adults.
– Repair Of Large Abdominal Hernia Defects By A Novel Biologic Mesh: A Prospective Multi-Center Observational Study.
– The effect of OASIS Ultra on critical sized wound healing.
– The PROspective Observational Vascular Injury Trial (PROOVIT).
– The impact of an Acute Care Surgery service on the process and outcomes of emergency non-traumatic surgical disease.
– Massive blood transfusion in exsanguinating patients: Is there a threshold beyond which further transfusion is futile?

 

05/ 2015 – 11/2015

Στο χρονικό διάστημα που ήμουν Peritoneal Surgical Oncology Clinical Fellow, στο τμήμα Peritoneal Tumour Service , The Colorectal and Peritoneal Oncology Centre, The Christie Hospital NHS Foundation Trust, Manchester, UK συμμετείχα ενεργά ως κύριος ερευνητής στην παρακάτω κλινική μελέτη:
– Referral Pathways and Outcome of patients with peritoneal metastasis of colorectal origin (PMCR) in the UK.
Η μελέτη ολοκληρώθηκε. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο International PSOGI 2016 symposium και σε ημερίδα της Βασιλικής Εταιρείας Ιατρικής του Ηνωμένου Βασίλειου στις 2 Δεκεμβρίου 2016.

 

Πειραματική Έρευνα

2006 – Σήμερα

Στο χρονικό διάστημα που ήμουν ειδικευόμενος Χειρουργικής και εν συνέχεια Επιστημονικός Συνεργάτης της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ συμμετείχα ενεργά στις ακόλουθες πειραματικές μελέτες:

Μελέτη της ιστικής οξυγόνωσης με μικροδιάλυση της τραχηλικής αναστόμωσης μετά από οισοφαγεκτομή. Πειραματικό πρωτόκολλο σε χοίρους.
Το πείραμα ολοκληρώθηκε. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν
Theodorou D, Drimousis PG, Larentzakis A, Papalois A, Toutouzas KG, Katsaragakis S. The effects of vasopressors on perfusion of gastric graft after esophagectomy. An experimental study. J Gastrointest Surg 2008 Sep; 12(9): 1497-501

Ανάνηψη αιμορραγικής καταπληξίας. Πειραματικό πρωτόκολλο σε χοίρους.
Το πείραμα ολοκληρώθηκε. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν
Larentzakis A, Toutouzas KG, Papalois A, Lapidakis G, Doulgerakis S, Doulami G, Drimousis P, Katsaragakis S Porcine model of hemorrhagic shoch with microdialysis monitoring. Journal of Surgical Research 2013; 179(1): 177-182, Διδακτορική Διατριβή – Διδάκτωρ Α. Λαρεντζάκης

Πειραματική μελέτη της συμμετοχής της απορογονοποίησηςστην επούλωση της παγκρεατονηστιδικής αναστόμωσης
Υπό εξέλιξη – Χρηματοδοτείται με υποτροφία από την φαρμακευτική εταιρεία ΕΛΠΕΝ

Πειραματική μελέτη της συμμετοχής της απορογονοποίησηςστην επούλωση των εντερικών αναστομώσεων
Υπό εξέλιξη – Χρηματοδοτείται με υποτροφία από την φαρμακευτική εταιρεία ΕΛΠΕΝ

 

02/ 2013 – 06/2014

Στο χρονικό διάστημα που ήμουν Research Fellow in Surgery – Harvard Medical School, και Post-Doc Research Fellow at Trauma, Emergency Surgery and Surgical Critical Care of Massachusetts General Hospiotal (MGH):

– Self-Expanding, Biodegradable Elastomers for Wound Stasis.
– Surviving Blood Loss Through Pharmacologic Resuscitation (Swine).
– Non-Invasive PCO2 Determination.