Προπτυχιακή εκπαίδευση

2006 – 2012: Κατά την θητεία μου στη Χ-ΜΕΤ-Τ, ως ειδικευόμενος της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, συμμετείχα στην κλινική άσκηση 6-ετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

2012, 2016-2017: Ως Επιστημονικός Συνεργάτης στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, διδασκαλία στο κατ’ επιλογήν μάθημα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών «Πολυτραυματίας. Βασικές αρχές αντιμετώπισης.» (Εαρινό εξάμηνο)

2014: Ως Senior Clinical FellowSenior Clinical Fellow in General Surgery, στο Salford Royal NHS Foundation Trust, University Teaching Hospital, Manchester, UK παρά την κλίνη διδασκαλία των 3-ετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του University of Manchester

2015: Διδασκαλία σε φοιτητές Ιατρικής από όλο τον κόσμο, στο International Medical Students Summer School, Doctors Academy, Manchester UK.

 

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

2009: Εκπαιδευτής στα κλινικά σεμινάρια “Εκπαίδευση στη λαπαροσκοπική χειρουργική με εξομοιωτές” στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής με τη συμμετοχή του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αθήνα.

2011: Εκπαιδευτής στα κλινικά σεμινάρια “BEDSIDE PROCEDURES COURSE – Κεντρικός φλεβικός καθετηριασμός υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Θεωρία και Πρακτική Άσκηση.” στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη.

2012: Κατά την θητεία μου ως 1ος Βοηθός, ειδικευόμενος στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, συμμετείχα στην εκπαίδευση παρά την κλίνη των νεότερων συναδέλφων ειδικευόμενων χειρουργικής.

2012: Εκπαιδευτής (Instructor) σε ATLS student course.

2015: Faculty στο εκπαιδευτικό σεμινάριο The 6th Christie FRCS Exit Exam Course in General Surgery (Revision Course), Manchester, UK

2015: Faculty στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του The Royal College of Surgeons of Edinburg: The Edinburg MRCS OSCE Preparation Course, Manchester UK